Kazánok energetikai felülvizsgálata. A kazánok energetikai felülvizsgálatára vonatkozó jogszabály 2021-tól jelentősen módosúl. A módsoítások lényeges elemei a következők:

Az energetikai felülvizsgálat a kazánokat, a hőszivattyúkat, és a légkondicionáló berendezéseket – ha vannak a társasházban ilyenek – érinti. A felülvizsgáló először a rendelkezésére bocsátott dokumentumokból vizsgálja meg a berendezéseket, de a fűtési rendszer esetén a kazánokat, a  vezérlőrendszereket és keringető szivattyúkat a helyszínen is megvizsgálja. Fontos, tehát, hogy helyszíni felmérés szükséges a felülvizsgálat elkészítéséhez.

Kazánok energetikai felülvizsgálata

Amennyiben a felülvizsgálat megrendeléséről a társasház vagy lakásszövetkezet közgyűlése határozott, úgy az energetikai rendszer üzemeltetője – a felülvizsgálati jelentésben foglalt, a rendszer energiahatékonyságának javítására szolgáló ajánlásokat – a társasház vagy lakásszövetkezet következő közgyűlésén ismerteti. Amennyiben a társasház az energetikai felülvizsgálati kötelezettség nem, vagy nem megfelelően teljesíti, úgy bírságolható. A bírság a fűtési rendszereknél:

  • 70 kilowatt és 290 kilowatt közötti effektív névleges teljesítményű rendszer esetében 150 ezer,
  • 290 kilowatt feletti effektív névleges teljesítményű rendszer esetében 300 ezer forint.

A bírság a légkondicionáló rendszereknél, hőszivattyúknál

  • 70 kilowatt és 290 kilowatt közötti effektív névleges teljesítményű rendszer esetében 450 ezer,
  • 290 kilowatt feletti effektív névleges teljesítményű rendszer esetében 550 ezer forint.

A többszöri jogsértés a bírság másfélszeres emelésével jár.

Vonatkozó kormányrendelet: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=200&pageindex=kozltart&ev=2020&szam=292

FONTOS szabály: A 2022. január 1-jét megelőzően jogszerűen üzembe helyezett fenti rendszerek vonatkozásában az energetikai felülvizsgálatot első alkalommal 2025. december 31-ig kell elvégeztetni.

Kazánok energetikai felülvizsgálata – további szabályok

Az energetikai felülvizsgálati kötelezettséggel érintett épületek vonatkozásában bizonyos esetekben mentesség kapható, melyet a rendszerüzemeltető köteles igazolni. A mentesség igazolására szolgáló dokumentumok vizsgálatát és elfogadását a jogalkotó a MMK feladatkörébe tette [43/A. § (11)].

A felülvizsgálatot olyan személy végezheti, aki a MMK által vezetett névjegyzékben szerepel és az energiapolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott jogosultsággal rendelkezik. [43/B. § (1)] Ennek részletszabályait a végrehajtási rendelet fogja tartalmazni [45. § g)], szükség szerint hivatkozva a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendeletre utalással.

Az energetikai felülvizsgálók rendszeres továbbképzési és vizsgáztatási feladatait a jogszabály a MMK szervezetéhez telepítette. A felülvizsgáló által teljesítendő képzési, továbbképzési és vizsgakötelezettségek tartalmáról és eljárásrendjéről szabályzatot kell kidolgoznunk, amelyről a Hatóságot tájékoztatni kell. A képzések és vizsgák teljesítését a Hatóság rendszerében rögzíteni kell, amely feltétele a nyilvántartásban való szereplésnek [43/B. § (2), (7)].

A törvénymódosítás előírja, hogy a kötelező energetikai felülvizsgálat teljesítését ellenőrizni kell, melyet a Hatóság a MMK útján megállapodás keretében látja el [43/C. § (2), (3)]. Az ellenőrzés részletszabályait végrehajtási kormányrendelet fogja tartalmazni [44. § w) – y)].