Gázterv készítés gázvezeték átalakításokhoz és készülékcserékhez egyaránt. A www.mmk.hu weboldalon elérhetjük a névjegyzéket, melyben a G – Építmények gépészeti tervezése jogosultságot kell keresnünk. Aki rendelkezik a Kamaránál ilyen jogosultsággal az készíthet gáztervet. A weboldalon rámegyünk a keresés fülre, majd a részletes keresés címre. Ha ezzel megvagyunk a keresésben ki tudjuk választani a jogosultságot, amelyre szükségünk lesz. A keresés megnyomása után a kapott névjegyzék már csak azokat a szakembereket fogja mutatni akik rendelkeznek a gázterv elkészítéséhez szüksége jogosultsággal.

Gázterv

A szolgáltatóknál ma már jellemzően digitális tervfelülvizsgálat van, ami azt jelenti, hogy pdf formátumban készülnek a tervek és a szolgáltató ebben a formátumban hagyja jóvá. A digitális tervbeadáshoz szükséges a tervezőknek előzetesen regisztrálni a szolgáltatóknál. Jellemzően egy egyszerű adatlap kitöltésével megtehető a regisztráció és akár az első beadott gáztervünkhöz is csatolhatjuk. A szolgáltatók által beregisztrált tervezők névsora nincs kint a honlapjukon. Gáztervek ára itt érhető el.

Gázterv ára, költségek alakulása

Gázterv ára jelentősen függ a munka mértékétől, sokszor látunk olyan megoldásokat, vagy szükséges átalakításokat, ahol az árat is muszáj a munka mértékéhez igazítanunk. Általánosságban a tervezés díja a szolgáltatói engedélyeztetést, a komplett tervdokumentációt, a helyszíni felmérést és a szükséges a tervező által beszerezhető dokumentumok bekérését tartalmazza.

Tartalma – mikor kell gázterv?

Amennyiben át szeretnénk alakítani a gázvezeték hálózatot, vagy megszüntetni vezetékszakaszokat, akkor mindenképpen szükségünk lesz gáztervre.

  • Ha a fogyaszttói vezetékszakaszt érinti az átalakítás akkor nem kell a gáztervet engedélyeztetni, a szolgáltató nem vizsgálja felül. Ilyenkor a tervező feladata a GÁZ-MEO elkészítése is. Ez egy kicsit egyszerűbb, hiszen a szolgáltatói engedélyeztetés jellemzően 15 napja kimarad a munakfolyamatokból.
  • Ha az átalakatás a csatlakozó vezetékszakaszt is ériti akkor mindenképpen szükséges a szolgáltató bevonása a folyamatba, ilyenkor a tervet a gépész tervezőnek engedélyeztetnie kell. Ez érvényes abban az esetben is, ha a gázórát szeretnénk áttetetni.

Műszaki leírás: a tervezett létesítmény részletes ismertetése, szilárdsági számításai, műszaki- és munkabiztonsági, egészségvédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírások érvényesítésének ismertetése, a létesítmény környezetbe illesztésének módja, az egyéb közművekhez való kapcsolata, a gázvezeték nyomvonalával és a létesítmény biztonsági övezetével érintett ingatlanok helyrajzi száma, címe, tulajdonosának megnevezése stb.. A kivitelezési technológia, ellenőrző vizsgálatok, korrózió védelem, hegesztési eljárás és az eljáráshoz tartozó paraméterek ismertetése, javaslat a hegesztési rendre. Nyomásszabályozó állomás telepítése esetén térvilágítás, villámvédelem, bekötőút stb. kialakításának módja, valamint a robbanásveszélyes zóna meghatározása és ismertetése.

Közmű egyeztetési jegyzőkönyvek, amennyiben szükséges.

Tervrajzok: Gázelosztó vezeték, Átnézeti helyszínrajz, 3 hónapnál nem régebbi hiteles földhivatali alaptérkép, Helyszínrajz, Hossz – szelvény, Alaprajzok és függőleges csőterv, esetleg részletrajzok, keresztszelvények és egyéb tartó és támasztó szerkezetek műszaki rajzai.